ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

 Ο βυθός της Θάλσσας της Αράλης που τώρα είναι μέρος της ερήμου. 'Εργα' του Σοβιετικού καθεστώτος.

 

Have you ever wanted to walk across the bottom of the river, lake or ocean to see all the ships that have sunk? Well...


The Aral Sea was once the world's fourth-largest saline body of water. It has been steadily shrinking since the 1960s, after the rivers that fed it were diverted by Soviet Union irrigation projects. And now it's almost gone, leaving a desert full of old shipwrecks.