Γενικές παρατηρήσεις για την προχθεσινή απόφαση

Γενικές παρατηρήσεις για την προχθεσινή απόφαση

 

Του Ηλία Καραβόλια

Η συμφωνία προσφέρει πολύ χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους για το διάστημα 2012-2015 (2% στα νέα ομόλογα, Euribor+150bp στο Greek Loan Facility – γύρω στο 2,5% και funding costs για τη δανειοδότηση απο το EFSF – περίπου 3,5% στα 10Υ και 1,6% στα 3Υ).

Τι δείχνουν οι αγορές όμως ; Το ομόλογο με λήξη το 2015 διαπραγματεύεται σε περίπου 19,5. Αλλά με βάση την τιμή αποτίμησης απο πληρωμές τόκων και discount factors,προκύπτει για τα νέα ομόλογα τιμή μικρότερη απο 65 ! Άρα η αγορά είτε τιμολογεί το νέο χρέος με εξαιρετικά υψηλό discount, είτε θεωρεί ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και νέο haircut ...

Όμως : το ΔΝΤ εξέδωσε report και βασίζεται σε σενάρια για πλήρη ανάπτυξη το 2014 και πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 και μετά. Άρα ,οποιαδήποτε μείωση στο προσδοκωμενο πλεόνασμα αυτό έχει άμεση συνέπεια την μεγάλη αύξηση του χρέους, σε επίπεδα άνω του 140% του ΑΕΠ ( και οποιαδήποτε αποτυχία στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αλλάζει τη δυναμική του χρέους....).Τώρα, πρακτικά πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ σημαίνει μηδενικό εξωτερικό έλλειμμα και αρνητική εγχώρια αποταμίευση (-4,5% ), δηλαδή ...οργασμός επενδύσεων και πολύ μεγάλη μεταβολή στο εξωτερικό ισοζύγιο ! Πολύ τραβηγμένο για μια μή βιομηχανική χώρα, πολλών αυτοαπασχολούμενων σε υπηρεσίες και χωρίς καινοτομία και τεχνολογικές υποδομές, εντός ενός ευρωπαικού υφεσιακού περιβάλλοντος...

Θεωρώ, ότι στο γ ' τρίμηνο του 2012 θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις χρονικής υστέρησης στο επιδιωκόμενο πρωτογενές πλεόνασμα του 2014, και φυσικά προς τα τέλη του 2015, το αργότερο, θα χρειαστεί δεύτερη αναδιάρθρωση χρέους,άγνωστη πόσο ακριβώς. Τα περί επιστροφής σε ανάπτυξη το 2013, απο τον Παπαδήμο και τα περί βιωσιμότητας του χρέους, απο τον Βενιζέλο, μοιάζουν εξωγήινα...

 

HK